Borebiller

Bekæmpelse af borebiller i træværk

Har du borebiller i dit træværk? Hos Kirk Insektbekæmpelse tilbyder vi effektiv bekæmpelse af borebiller i områderne Nykøbing Mors, Skive, Thisted, Holstebro og Viborg. Der er ingen grund til bekymring, når du gør brug af en professionel skadedyrsbekæmper. Vi sørger for, at alle borebillerne bliver bekæmpet, så de ikke bliver et tilbagevendende problem for dig. Vores behandlingerne er ufarlige for dyr og mennesker.

Bekæmpelse af borebiller i kirker

Vi har stor erfaring med effektiv og kontinuerlig bekæmpning af borebiller i kirker rundt om i landet. Bygninger, der er over 40 år gamle, er særligt udsatte grundet dårlig isolering, som resulterer i fugtproblemer. Borebillerne kan forvolde skader på blandt andet prædikestole, altre, kirkebænke samt andet inventar i kirken. Det er vigtigt, at du får bekæmpet borebillerne, før de forvolder skader på bærende trækonstruktioner.

Skadedyrsbekæmpelse af Borebiller
Bekæmpelse af Borebiller
Få hjælp til bekæmpning af borebiller

Slip af med borebillerne i tide

Vil du gerne høre mere om vores service og priser? Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 60 22 13 30, sende en mail til krestenkirk45@gmail.com eller udfylde vores kontaktformular. Få hjælp inden skaden bliver mere omfattende.